Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Motioner

Tilläggsyrkande till budget 2011

>> läs mer <<

Motion angående handikappkonsulent i Sunne kommun.

>> läs mer <<

 

Motion angående parboende i Sunne.

>>läs mer<<

Motion angående S:a Borgeby skola.

>> läs mer<<

Motion angående byggnation av särskilda boenden för äldre i Sunne kommun.

>>läs mer<<

Motion angående ungdomsråd i Sunne kommun. Från ord till handling.

>>läs mer<<

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se