Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Parboende

Motion

Parboendegaranti

Alla ska ha möjlighet att ”Leva livet hela livet”. Det innebär bl.a att även  som äldre och sjuk ska  rätten till valfrihet och trygghet  finnas och man ska mötas av respekt när man själv vill bestämma över sin livssituation.

Alla åldras vi olika, så också i ett parförhållanden. Har man haft ett gott liv tillsammans försöker den friskare äldre så långt detta är möjligt att vårda och ta hand den skröpligare partnern. Vetskapen om att man måste skiljas åt då sjukdom och  kraftlöshet  tar över för att  kanske aldrig mera  få leva tillsammans kan innebära en stark stress för ett äldre par .Det försvårar även beslutet att ansöka om särskilt boende även om behovet är stort. Det är hög tid att ge äldre par rätten att få leva tillsammans hela livet, men det ska vara ett frivilligt val och ett önskemål från båda partnerna.

Sedan 2006 innehåller socialtjänstlagen en paragraf som säger att ”Detta är bra,men inte tillräckligt bra .Den täcker inte situationer när bara den ena partnern har rätt till omsorgsboende. Därför vill  Folkpartiet förändra lagen så att ett par har rätt att flytta till ett särskilt boende även om endast en i paret är beviljad biståndet.  Rätten  att kunna leva tillsammans hela livet  blir då  ett val som  görs av paret och inte av kommunen.

Jag vet att det innebär ekonomiska åtaganden för kommunen ta fram

parboendelägenheter. Det kan också  innebära att dessa par får vänta längre på

ett boende än övriga. Riksdagens utredningstjänst har på uppdrag av regeringen gjort en undersökning som visar att 44 kommuner i Sverige har denna rättighet inskriven i sina riktlinjer, Det har inte inneburit några stora bekymmer då efterfrågan på parboendelägenheter varit hanterbar. De flesta vill bo kvar och vårdas hemma större delen av sitt liv. Innan denna parboendegaranti blir lag  vill  jag att rättigheten ska föras in i Socialnämndens riktlinjer i Sunne kommun. När vi nu bygger nya boenden  så ska denna möjlighet ses över och i framtiden ska det  inte bero på kommunens ekonomiska situation, utan det ska vara inskrivet i riktlinjerna som en rättighet att  valfrihet finns om man vill bo tillsammans  när man blir äldre och sjuk .I RUT-utredningen finns exempel på hur besittningsrätten och avgifter  för den medflyttande hanterats, goda exempel för Sunne kommun att ta efter. I Värmland har Hammarö och Kristinehamn redan fattat detta beslut enligt den presenterade utredningen.

Jag yrkar att : 

 

Socialnämnden får uppdraget att  ändra sina riktlinjer vad gäller biståndsbedömning till särskilt boende, demensboende undantaget , så att även partnern som ej beviljats boende har möjlighet, om önskan finns, att få flytta med till det beviljade boendet.

Sunne den 13 april 2010

Marianne Åhman

Folkpartiet liberalerna

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se