Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Motion angående handikappkonsulent

Motion till Kommunfullmäktige i Sunne.

Enligt de nationella handikappmålen  ska ”Enkelt avhjälpta hinder” i offentliga lokaler och fysiska miljöer, vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning till år 2010.

Vi har i Sunne kommun antagit en tillgänglihetsplan och målen i denna ska slutföras detta år. Vi har uppföljning årligen och vi vet att många offentliga platser, lokaler och miljöer fortfarande inte är tillgänglihetsanpassade i vår kommun.

För att detta arbete ska fortskrida i en betydligt snabbare takt och på ett bra sätt för alla berörda anser jag att Sunne kommun tillsammans med  närliggande kommuner ska anställa en handikappkonsulent.

 Sverige har även 2009 ratificerat  ,detta kommer i framtiden att ställa än större krav  på kommunerna  att ALLA  kommuninnevånare ska  ha lika förutsättningar i vårt samhälle. Vad som behövs för att nå  denna delaktighet är att skapa en samordnande funktion  i kommunens ledningsorganisation, som  arbetar  sektoröverskridande  med frågor som rör delaktighet o tillgänglighet för ALLA. Vad vi behöver i kommunen är en handikappkonsulent som har tvärsektoriellt samordningsansvar för  kommunens arbete med frågor som rör personer med funktionsnedsättning

Jag yrkar att

Sunne kommun undersöker möjligheterna att, tillsammans med andra närliggande kommuner, anställa en handikappkonsulent för att  arbeta med  frågor som rör tillgänglighet och delaktighet  för ALLA  till  kommunal service, offentliga lokaler och miljöer i kommunen.

Sunne den  9 maj 2010

Marianne Åhman

Folkpartiet liberalerna

Sunne

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se