Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Våra förtroendevalda

Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp.

Marianne Åhman, ordinarie

Emanuel Olsson, ordinarie

Barbro Dolling, ersättare

Linn Sohl, ersättare

Nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen.

Marianne Åhman, ordinarie

Barbro Dolling, ersättare

Bildningsnämnden.

Ingen ordinarie ledamot

Linn Sohl, ersättare

Socialnämnden.

Ingen ordinarie ledamot

Eva Michel-Edgren, ersättare

Räddningsnämnden.

Ingen ordinarie ledamot

Vivianne Carlsson, ersättare

Miljö- och Byggnadsnämnden.

Emanuel Olsson, ordinarie

Lennart Einarsson, ersättare

Valnämnden.

Börje Olsson, ordinarie

Börje Larsson, ersättare

Överförmyndarnämnden.

Ingen ordinarie ledamot

Margareta Reinholdsson, ersättare

Revisorer.

Bernth Johnsson

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se