Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Marianne Åhman

hoegupploest-MAa.jpg

Den 27 april  till den 28 oktober är jag  riksdagsledamot för Folkpartiet i Värmland  under Nina Larssons barnledighet.
Jag är ersättare i trafikutskottet, näringsutskottet och försvarsutskottet  alltså ersätta Nina på de uppdrag som hon har.
Som ni vet så finns  jag som riksdagsledamot hemma på måndagar samt även vissa fredagar. Ta gärna kontakt med mig om ni vill att jag ska komma och lyssna in någon fråga som berör er i vardagen.

Jag kommer gärna ut till Företag och  gör studiebesök på måndagar när jag är på hemma plan. Vi ska gemensamt hålla ställningarna för Folkpartiet i Värmland under Ninas barnledighet. Jag kommer att skriva ett veckoschema  i min blog  www.marianneahman.blogspot.com

Under min tid i riksdagen är Barbro Dolling min ersättare i kommunstyrelsen och Inger Laren i Landstinget.

Kommunfullmäktigeuppdraget ska jag försöka hinna med.

Folkpartiet har samråd på gång inför nya partiprogrammet som ska antas  på landsmötet 2013.
Jag själv ingår i  Barbro Westerholms arbetsgrupp kring äldrefrågor. Ni som har synpunkter kring dessa frågor kontakta mig gärna så jag får framföra era idéer till gruppen.
Jag vill arbeta med frågor som rör och berör vårt län både i trafikutskottet, där det  är frågor kring infrastruktur och sjöfart  men även post o betaltjänster, och  elektronisk kommunikation. I  näringsutskottet finns regional utveckling och det är naturligtvis viktiga värmländska frågor.

Jag kommer heller inte att glömma handikappomsorgen och de sociala frågorna. Min första skriftliga fråga har jag ställt till statsrådet och folkhälsominister Maria Larsson(Kd).

Jag har också lyft frågan om Svensk mats konkurrensmöjligheter inom den offentliga upphandlingen (LOU). Vi har höga djurskyddskrav i Sverige, vilket vi också debatterat under mina veckor i riksdagen. Dessa krav vill Folkpartiet  säkerställa och Marit Paulsen(Fp) arbetar för att hela EU ska höja och skärpa sina djurskyddskrav . Men vi måste då också ha sådana krav inom konkurrensverket så att den goda och kvalitativt fina svenska maten kan komma skolor och våra äldre inom äldrevården till del.

Jag har debatterat frågan med Maud Olofsson och påmint om att kommuner och landsting måste få mera information och kunskap kring djurskyddskraven kontra (LOU):s krav för att vi ska kunna skapa

”Det svenska matlandet”.

Den närmaste tiden har vi kampanj kring ” Utsatta barn” och där jag har varit på rundabordssamtal i vår kommun. Det var ett givande samtal och jag fick höra att Sunne kommun arbetar gediget och strukturerat med verktyget BBIC(Barns behov i centrum) som är ett kvalitativt bra instrument där både skola, hälsovård och barnens rätt till att göra sin röst hörd blir uppmärksammat i utredningar och uppföljningar av barnavårdsärenden.

Jag trivs med mitt uppdrag och jag kommer gärna ut till föreningar eller företag och lyssnar på era frågor och berättar om mina erfarenheter under min tid i riksdagen .


Ni som vill komma i kontakt med mig finner mig på marianne.aman@riksdagen.se  

På återhörande  Marianne Åhman

070/5129367 el. 072/2036383(riksdagen)

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se